Zásady poskytování služeb

Poskytování našich služeb se opírá o základní pravidla stanovené jednak zákonem o advokacii, etickými pravidly České advokátní komory a dále hodnotami, jejichž cílem je spokojenost klientů s naší prací:

Profesionalita

Právní služby poskytujeme v souladu s platnou právní úpravou s přihlédnutím k chystaným a námi permanentně sledovaným legislativním změnám, které neustále monitorujeme, dodržujeme vysokou úroveň vypracovaných dokumentů a celkovou kvalitu námi poskytovaných služeb ve snaze dosáhnout optimální řešení daného problému. Obeznámíme Vás s případnými legislativními změnami, které se dotýkají Vašich potřeb.

Flexibilita

Požadavky klienta a související problémy řešíme v co nejkratším čase s důrazem na přizpůsobení se klientovým časovým potřebám.

Dlouhodobost vztahu s klientem

Dáváme přednost dlouhodobým vztahům s klientem. Snažíme se poznat jeho potřeby i z dlouhodobého hlediska, což nám umožňuje poskytovat naše služby efektivněji a rychleji. Máme zkušenosti se zvláštnostmi a obchodními zvyklostmi mnoha oborů podnikání a seznamujeme se neustále s dalšími.

Důraz na požadavky klienta

Vyvíjíme maximální snahu o pochopení požadavků a potřeb klienta a dosažení optimálních výsledků.

Osobní přístup a komunikativnost

Právní problémy řeší s klientem přímo advokát, který je však plně zastupitelný pro případ jeho nepřítomnosti. S klienty průběžně komunikujeme a nepřipravíme Vám žádná nepříjemná překvapení.

Transparentnost

Přesná evidence vykonané práce a vynaložených nákladů Vám umožní v kterémkoliv stádiu poskytnutí služeb jejich kontrolu. Vyúčtování pak vždy obsahuje specifikaci odměny a nákladů, datum vykonání úkonu, jeho bližší specifikaci a délku trvání práce.

Důvěryhodnost

Veškeré úkony a kroky při řešení zadání činíme jen se souhlasem klienta, průběžně informujeme o stavu vyřizované záležitosti a nic neučiníme bez klientova souhlasu.

Hospodárnost

Velký důraz klademe na optimalizaci nákladů spojených s poskytovanou službou, žádné náklady nejsou vynakládány bez souhlasu klienta.

 • Kontakt

  Mgr. Daniel Tobola, advokát
  Revoluční 17
  Praha 1, PSČ 110 00
  Kde nás najdete

  tel:212 242 111
  tel:736 538 701
  fax:212 242 112
  info@aktobola.cz
 • Napište nám