Hlavní oblasti právních služeb

V rámci právní pomoci poskytujeme zejména poradenské služby při výběru nejvhodnějšího postupu s ohledem na přání klienta, sepisujeme dokumenty, zabezpečujeme vypracování posudků a právních rozborů, zastupujeme u soudů a úřadů.

Specializujeme se především na následující oblasti práva:

Občanské právo

Převody vlastnictví, zástavní právo, závazkové právo, bezdůvodné obohacení a náhrada škody, zajištění a vymáhání pohledávek.

Trestní právo

Zastupování a obhajoba v celém trestním řízení.

Rodinné právo

Zastupování v rozvodovém řízení a řízeních souvisejících (úprava poměrů nezletilých dětí v době do a po rozvodu, určení výživného, úprava styku nezletilého dítěte s rodičem), zúžení či rozšíření společného jmění manželů.

Nemovitosti

Poradenství zájemcům o nemovitosti i developerům, převody nemovitostí, investice v nemovitostech, nájemní a podnájemní smlouvy, zástava nemovitostí, zřizování věcných břemen, stavební právo, pronájmy bytů a nebytových center (zejména v obchodních centrech), úschova kupní ceny. Problematika bytových družstev společenství vlastníků jednotek, prohlášení vlastníka, komplexní řešení privatizace nemovitostí z obecního majetku.

Pracovní právo

Pracovní smlouvy, interní pracovně právní dokumenty, pracovně právní spory, neplatné ukončení pracovních poměrů.

Vedení obchodně a civilněprávních sporů

Zastupování u soudů a arbitráže.

Obchodní transakce

Sepis a uzavírání smluv, jednání při uzavírání smluv všeho druhu, zajišťování a vymáhání pohledávek.

Společenstevní a podnikatelské právo

Zakládání a registrace nových společností, zajištění koupě společností, pořádání valných hromad, likvidace společností, získání podnikatelských oprávnění, prodej podniku, poradenství v oblasti práv spotřebitelů.

Duševní vlastnictví a ochrana osobních údajů

Registrace nehmotných statků (ochranné známky, patenty, průmyslové a užitné vzory a jiné) softwarové licence, smlouvy o vývoji software, opatření proti porušování a ochrana duševního vlastnictví včetně trestních záležitostí a civilních žalob, registrace zpracovatelů osobních údajů.

Veřejné zakázky

Příprava zadání veřejných zakázek, zpracování nabídek, vypracování námitek do rozhodnutí zadavatele, návrhy na přezkoumání rozhodnutí zadavatele včetně návrhu na přezkoumání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

 • Kontakt

  Mgr. Daniel Tobola, advokát
  Revoluční 17
  Praha 1, PSČ 110 00
  Kde nás najdete

  tel:212 242 111
  tel:736 538 701
  fax:212 242 112
  info@aktobola.cz
 • Napište nám