Cena

Sjednání právního zastoupení

Advokátní kancelář nabízí svým potenciálním klientům první informativní schůzku v trvání 45 minut zdarma. Na této schůzce klient seznámí advokáta se svým požadavkem a konkrétními okolnostmi, advokát posoudí nárok klienta, doporučí postup řešení problému a sdělí klientovi podmínky právního zastupování a jeho cenu za poskytnuté služby. Konzultace je zdarma i v případě, že se advokát s klientem nedohodne na navázání spolupráce. (Tato nabídka se netýká těch případů, kdy poskytnutí právního rozboru je samotným účelem schůzky klienta s advokátem; tedy tam, kde se klient nemá v úmyslu nechat se advokátem zastupovat a požaduje pouze posouzení daného problému a jeho konzultaci.) Předběžný návrh ceny za právní služby lze podat i prostřednictvím e-mailu; definitivní dohodu lze ovšem uzavřít až na osobní schůzce.

(K možnosti on-line poskytování služeb viz níže.)

Cena

Dohoda o ceně za poskytované právní služby je vždy výsledkem individuální dohody mezi advokátem a klientem a její výše se odvíjí od konkrétních okolností, náročnosti zastupování, v případě soudních sporů se pak odvíjí i od výše žalované částky. Odměna advokáta je zpravidla určena jedním z následujících způsobů:

-         Hodinová odměna, která obvykle činí 1.600,- až 2.500,- Kč za hodinu poskytování právní služby; účtován je vždy jen skutečně vynaložený čas;

-         Paušální odměna za provedení právního úkonu, tato částka je pak konečná a tento způsob sjednání odměny je preferován např. pro sepis či revizi standardních smluv, založení či změny obchodní společnosti, vedení advokátních úschov, provedení školení v předem stanoveném rozsahu etc.;

-         Paušální měsíční odměna; tento způsob stanovení odměny využívají klienti, se kterými advokátní kancelář spolupracuje dlouhodobě; advokátní kancelář pak za smluvenou cenu garantuje stanovený počet hodin právní služby v kalendářním měsíci a stejně tak připravenost k jejich poskytnutí; výsledná cena je pak pro klienta výhodnější než sjednání hodinové odměny ad hoc;

-         Podílová odměna, kdy se odměna advokáta určuje procentem z vysouzené částky v konkrétním případě; tento způsob určení odměny je spíše výjimečný;

-         Další způsoby; např. v případě vymáhání pohledávek je možné odměnu určit stanovenou zálohou s tím, že zbytek odměny je splatný až po vymožení částky v případě úspěchu ve věci.

Poskytování právních služeb on-line

Naše advokátní kancelář klade důraz na individuální přístup ke klientům, který nemusí být vždy slučitelný s možností poskytovat právní služby on-line.

Tyto služby jsou poskytovány stávajícím klientům v případech, kdy on-line komunikace šetří čas klienta, který by bylo nutné věnovat schůzce, popř. časem stráveným dopravou na schůzku. Takový přístup preferují zejména klienti, kteří mají sídlo či bydliště v jiných městech, popř. kteří jsou standardně časově zaneprázdněni nebo poskytnutí právní služby nesnese odkladu.

U nových klientů jsou tyto služby poskytovány spíše výjimečně, zpravidla v případě přípravy standardních smluv nebo jejich revizí, kde klient je schopen sdělit advokátovi všechny podstatné okolnosti e-mailem nebo telefonicky. Právní služba spočívající zejména v právním rozboru, přípravě či revizi smlouvy apod. je pak klientovi předložena písemně elektronickou cestou (e-mailem nebo do datové schránky).

Naší advokátní kanceláři je možno doručovat i tzv. poštovní datové zprávy, tedy zprávy zasílané fyzickými a právnickými osobami (samozřejmě za předpokladu, že tuto službu má aktivovanou i odesílatel).

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování právních služeb je příslušná Česká advokátní komora se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, www.cak.cz.

 • Kontakt

  Mgr. Daniel Tobola, advokát
  Revoluční 17
  Praha 1, PSČ 110 00
  Kde nás najdete

  tel:212 242 111
  tel:736 538 701
  fax:212 242 112
  info@aktobola.cz
 • Napište nám